واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت پترو آموت پویا با استفاده از روش های مدرن تولید و تست منطبق با استانداردهای ASTM  و با به کارگیری مهندسین و متخصصین با دانش و مجرب و دارای تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در راستای اهداف عالیه شرکت، که همان رضایت مشتری می باشد تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند.

TOP