ضدیخ گازوئیلی روبین محصولی خاص است که مانع از تشکیل شبکه های کریستالی در سوخت در اثر کاهش دما شده یا بر شکل این شبکه ها تاثیر می گذارد. و در فصل سرما مانع از یخ زدگی ضدیخ می گردد. این محصول سیالیت سوخت گازوئیل را به میزان بسیار بالایی بهبود می دهد و برای سوخت های دارای وکس زیاد و دامنه نقطه جوش گسترده طراحی شده است. این ماده نقطه ریزش را کاهش داده و قابلیت پمپاژ سوخت را بهبود می بخشد. همچنین در حفظ خواص سوخت های حاصل از تقطیر میانی موثر واقع می گردد. به منظور کسب بهترین نتیجه انحلالی مناسب و یکنواخت با سوخت مورد نیاز است. و این محصول باید قبل از نقطه ابری شدن، که سوخت سیالیت مناسب دارد، به سوخت افزوده شود.

 


کاربرد

 
در سیستم خنک کننده انواع موتورهای دیزلی و بنزینی از جنس آلیاژهای آهنی یا آلومینیومی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در سیستم های خنک کننده انواع موتورهای درون سوز دیزلی و بنزینی کاربرد دارد.

 


  ویژگی های برتر

  • کاهش پایداری نقطه ریزش
  • کاهش پایداری نقطه ریزش سوخت (CFPP)
  • قابل استفاده در انواع رادیاتورها آهنی یا آلومینیومی
  • دارای ساختار آلی و بدون خاکستر
  • فاقد عناصر فلزی، هالوژن، گوگرد
  • بی اثر برروی ستان یا مواد آروماتیک سوخت

 

 ضدیخ گازوئیلی روبین

TOP