گروه روغن های کمپرسور روبین در انواع کمپرسورهای رفت و برگشتی, گردشی (مارپیچی، تیغه ای)، تبریدی و پیستونی کاربرد دارد. این محصولات ترکیبی از بهترین مواد اولیه مینرال و یا سنتتیک و مرغوب ترین مواد افزودنی ویژه می باشند که قدرت فیلتراسیون محصول را ارتقاء می دهند و مانع از بلوکه شدن روغن بوسیله آب می گردنند. در شرایط عملیاتی سخت شامل دمای بالای تخلیه گاز یا خروج گاز در فشار بالا محافظ عالی سیستم کمپرسور هستند.

 


 استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودورسازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان

IEC Inhibited Type (|)   60296
Transformer || class

 


 کمپرسورهای هوا

 

DIN (VBL-VCL-VDL) 51506
ISO (DAA, DAB, DAH, DAG) DP 6521

 

 


 

کمپرسورهای تبریدی

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان

DIN 51503 KAA
ISO 6743-3:2003  L-DRA, L-DRE, L-DRG

 

 


کاربرد

 
در انواع کمپرسور های گردشی از نوع مارپیچی، تیغه ای و کمپرسور های پیستونی، کمپرسور های سرد کننده تبریدی یخچال ها و سرد خانه ها و همچنین روانکاری قطعات متحرکی که در دماهای پایین کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.

 


  ویژگی های برتر

  • پایداری بالا در مقابل اکسیداسیون و دما
  • خروج سریع هوای محبوس در محیط بدون تولید کف
  • محافظت در مقابل خوردگی و زنگ زدگی
  • ماندگاری بالا و حفظ شرایط در طول استفاده
  • خاصیت جداپذیری مطلوب از آب
  • ممانعت از تشکیل رسوبات برروی قطعات

 

 

TOP