گروه روغن های توربین روبین در انواع توربین های بخار دنده ای و غیر دنده ای، توربین های گازی که در شرایط عملیاتی سخت کار می کنند، کاربرد دارند. این محصولات با روغن پایه مینرال هیدروفرآوری شده گروه II , III و یا سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب دارای میزان خاکستر کم فرموله شده اند. مواد افزودنی آنتی اکسیدان، بوستر ،FZG ضد خوردگی و گیرنده های فلزی در ساختار این محصولات باعث محافظت عالی از سیستم در طول کارکرد و افزایش راندمان شده و در نهایت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری را بهمراه دارد. این محصولات نیازمندی های اصلی توربین
های گاز و بخار را که توسط سازنده تعیین شده است را برآورده می سازند.

 


 استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودورسازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان

ISO VG 15,22,32,46,68,100
DIN 51515    || , | PART 
BS 489
SIEMENS TLV9013 04/01
Alstom HTGD 90 117
MIL-L 17672D
US STEEL 120

 


  کاربرد

 
در انواع توربین های بخار، گاز ، یاتاقان های خاص و تمام تجهیزات صنعتی که نیازمندی هایی مطابق استانداردهای فوق داشته باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.

 


  ویژگی های برتر